Barang Dahar Sacukupna


Rosululloh SAW parantos ngadawuh:

(عن المقدام بن معدي كرب اَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَا مَلاَءَ اَدَمِيُّ وِعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ, بِحَسْبِ ابْنِ اَدَمَ لُقَيْمَةٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَاِنْ كَانَ لاَمحَاَلةَ فَاعِلًا فَثُلُثٌ لِطَعَامِه وثُلُثٌ لِشَرَا بِه وثُلُثٌ لِنَفَسِهِ   (رواه الترمذى وابن حبان

“Jalma henteu minuhan kana hiji wadah anu leuwih goreng tibatan beuteungna, cukup pikeun jalma sababaraha huap leutik, anu matak ngajegkeun kana tonggongna, lamun teu sanggup migawe eta, maka sapertilu peujit jadikeun pikeun wadah dahareun, sapertiluna deui jang wadah inuman, nu sapertilu deui kosongkeun jang ruang nafas.”

Ieu hadits ngajelaskeun kamanfa’atan dina nyaeutikeun barang dahar, oge nyacad kana seubeuhna barang dahar, sabab dina seubeuhna barang dahar, aya sababaraha panca bahaya anu kena kana awak manusa, jeung bahaya pikeun kahirupan agama.

Syeikh Zaenuddin almalebary dina kitab kifayatul atqiya nyaurkeun “aya genep panca bahaya nu ditimbulkeun tina gara-gara seubeuh barang dahar:

1. Matak beurat awak.

2. Matak teuas hate.

3. Matak leungit kacerdasan.

4. Lemah awak pikeun ngalakukeun ibadah jeung nyuprih elmu.

5. Matak loba sare.

6. Matak nguatan kana syahwat jeung ngabantu balad tentara setan”.


PENJELASAN

Teu aya wadah nu paling goreng manakala dipinuhan iwal ti beuteung, ieu ngajelaskeun bahwa barang dahar leuwih tina ukuranna eta bahaya, parantos di jelaskeun ku Kanjeng Rosul tentang barang dahar anu alus, ieu nandakeun bahwa islam agama anu universal.

Moal aya agama anu kumplit aturanana saperti islam, sabab sagala perkara diatur ku islam, timimiti nyeunghil, kekemu, nepi ka masalah kriminal diatur ku islam. Yaqin islam hiji-hijina agama anu bener, anu ditampi ku Alloh, sabab sagala perkara diatur ku islam, model dina barang dahar, ulah loba teuing barang dahar, cukup pikeun bisa ajeg tonggong, teu kudu sabeuntana bujal.

Peujit manusa teh 18 jengkal: 6 jengkal jang dahareun, 6 jengkal jang inumeun, jadi nu diisian 12 jengkal, anu 6 jengkal deui ulah di isian, eta mah jang ngarenghap nafas. Ulah nepi peujit teh diisian kabeh. Sabab bakal aya madaratna, bakal bijil mangrupa-rupa panyakit, sabab timbulna panyakit eta aya di beuteung. Insya Alloh manakala nurut kana naon anu diatur ku Kanjeng Rosululloh SAW, maka dahar bakal jadi sumber kakuatan jeung kasehatan, moal nimbulkeun hal-hal anu matak jadi panyakit, lamun leuwih tikitu deet kana keuna panyakitna, lantaran aya katerangan رأس الداء البطن modal datangna panyakit mah pinuhna beuteung, nu disebut panyakit darah tinggi gara-gara tina beuteung, hampir sagala rupa panyakit timbul tina dahareun. Tapi lamun balik kana aturan anu geus digariskeun ku Kangjeng Rosululloh SAW, insya Alloh bakal timbul kamanfa’atan

لا شئ انفع من تقلل اكله

Teu aya nu leuwih manfa’at dari pada nyaeutikeun barang dahar. Manfa’at pikeun awak, nyakitu deui manfa’at pikeun agama. Jang awak manfa’at nimbulkeun kasehatan, nyakitu deui jang agama moal matak nimbulkeun kamadaratan dina agama.

Sawangsulna dina loba barang dahar, eta aya panca bahayana.

6 panca bahaya anu ditimbulkeun tina ladang loba barang dahar :

1. ثقل الجسم matak beurat awak, loba barang dahar otomatis beurat awak, hoream nangtung, hoream leumpang, akhirna jadi jelema kebluk, bareurat awak gara-gara loba barang dahar, acan deui nu ditimbulkeun gara-gara panyakit matak beurat kana awak.

2. قسوة القلب matak teuas hate, ari teuas hate teh lain hatena teuas kawas batu, tegesna mah teu narima kana papatah tibatur.
Rosululloh SAW ngadawuhkeun:

من قل طعمه صح بطنه

“Saha jalma nu saeutik barang daharna maka bakal sehat beuteungna”.

ومن كثر طعمه سقم بطنه وقس قلبه

“Saha jalma nu loba barang daharna, bakal panyakitan beuteungna, jeung bakal teuas hatena.”

Teuas dina harti hese kana nampa papatah, bakal jadi jalma nu takabur, nolak kana hak nu dibawa ku jalma sejen.

3. Matak leungit kacerdasan, jalma anu cerdas loba teuing barang dahar, leungit cerdasna.

Matak pikeun santri mah “kudu kuru cileuh kentel peujit”, kurang sare, kurang barang dahar, dimana jalma geus kitu bakal cerdas pamikiranana.

Sayyidina Ali ngadawuhkeun:

البطنة تذهب الفطنة

“Ari kembung beuteung tegesna loba barang dahar bakal ngaleungitkeun kana kacerdasan”.

4. تضعيف الجسم عن العبادة والعلم ngalemahkeun awak dina ibadah sareng dina tholabul ilmi. Lantaran loba teu purun, ibadah jadi teu kaduga, akibat loba teuing barang dahar. Nyakitu deui elmu ge jadi lemah, sabab tadi leungit kacerdasanana.

Lukman Alhakim papatah ka putrana:

يا بني اذامتلئت المأذة نامت الفكرة


“Hei anaking !! Diman-mana kadut tegesna beuteung pinuh ku dahareun, maka pikiran bakal sare.” Berarti geus teu hayang mikir deui, leungit kacerdasannana.

وخرسة الحكمة

jadi pego hikmah, jadi teu bisa nyaritakeun kata-kata hikmah manakala beuteung pinuh.

وقاعدة الاعضاء عن العبادة

“Anggota ge bakal cicing dina ngalakukeun ibadah.”

5. جلب النوم narik-narik kana sare, bakal loba sare loba nundutan.

Sapalih ahli hikmah sasauran:

من كثر اكله كثر شربه

“Saha jalma anu loba barang daharna, maka bakal loba nginumna”.

ومن كثر شربه كثر نومه

“Saha jalma anu loba nginumna, maka bakal loba sarena”.
Lantaran loba minuman dina badan biasana ari cai teh sok neangan tempat anu panas, teu aya deui dina awak anu paling panas teh nyaeta otak, jadi nguap ka luhur. Dimana-mana banyak cairan, maka beurat pikeun beunta, ngarana tunduh otomatis loba sare.

ومن كثر نومه كثر لحمه

saha jalma anu loba sarena maka bakal loba dagingna.

ومن كثر لحمه قسى قلبه

sahajalma anu loba dagingna, maka bakal teuas hatena.

ومن قسى قلبه غرق فى الاثم

saha jalma anu teuas hatena, maka bakal hanyut dina lautan dosa. Naudzubillahimindzalik.

6. تقوية شهوة Matak ngajagjagkeun syahwat. Lamun syahwat parji nyaeta libido, libido syahwat bakal naek. Matak teu aya deui, jalma anu gede libido syahwatna, iwal ti kudu loba puasa.

Dina hadits Rosululloh saw ngadawuhkeun:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعث فا اليتجوز

hei para pemuda! Saha anu geus mampu memberikan biaya nafakah rumah tangga geura karawin.

فانه اغض للاصان للفرج

“Lantaran ku ayana rumah tangga matak meureumkeun panon, jeung ngajaga parji”.

فان لم يستطع فعليه بالصيام

“Lamun teu mampu (can mampu mere biaya), maka kudu puasa”.

فانه له وجاء

lantaran puasa ngosongkeun beuteung (ngabiasakeun lapar) eta teh matak jadi perisai (penghalang) tina kejahatan syahwat. Manakala beuteung dibere seubeuh, bakal jagjag kuat awak, otomatis bisa ngundang kana syahwat.

Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngajaga barang dahar anu dicontokeun ku Kangjeng Rosululloh SAW, ngabiasakeun dahar sacukupna pangabutuh, henteu leuwih tina takeran


Notulen: Ahmad Misbahudin