Manusa Anu Dijaga Ku Alloh


Rasa sieun jeung rasa tugenah anu setiap manusa nolak dina eta rasa, sabab karasa tina eta rasa jadi kasiksa, sanajan dibarengan ku sagala aya, sabalikna dina eta rasa anu diteangan ku manusa sabab dirina bakal betah sanajan teu dibarengan sagala aya, Alloh bakal maparinkeun manusa didunia jauh tina rasa nalangsa jeung rasa hariwang pikeun anu sagala boga atawa anu sagala teu boga, boh budak atawa kolot teu ningali anu pinter atawa anu bodo sabab memang materi dunia teu mutlak mere rasa katenangan. Nyaeta jalma anu iman ka Alloh tur patuh kana sagala parentah katut anu dilarang ku Alloh.

PENJELASAN

Satiap langkah, polah, berpikir pilempangeun nu dilakukeun ku urang intina nyaeta ngahindar tina kasiksana diri, tina tekanan jiwa, tina tekanan pikiran, hayang jauh tina pihariwangeun, tina pinalangsaeun. Raga manusa nerjemahkeun ayana eta rasa, nunyangka eta rasa ayana dina duit maka nu diuber ku dirina piduiteun, anu nyangka eta rasa aya dina tatanen maka dirina bajal ngusahakeun jadi sukses tina tanina, prasangka eta terbantahkeun ku dauwhan alloh surat As-Saaffaat ayat : 96

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Bahwa manusa, aranjeun jeung naon anu aya diaranjeun sadayana Kami Alloh anu mikeun.

Anjeun meunang Alloh, kabungah anu aya dianjeun ge meunang Alloh, kasusah oge meunang Alloh, satiap buah boga rasa buah tapi teu setiap rasa buah kudu aya dina buah da aya rasana tapi buahna euweuh, satiap cengek lada tapi teu satiap lada aya dina cengek da aya lada tapi cengek na teu aya, satiap gula amis tapi teu satiap amis eta tina gula da aya anu amis tapi tanpa gula. Mumkin duit bisa mere kabungah tapi kabungah teu mutlak tina duit, da aya kabungah lain tina duit, bahkan duitna aya, nu aya susah. Alloh ngadawuhkeun dina Al-quran surat Yunus ayat 62 :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون

Bahwa Alloh nyiptakeun komunitas manusa anu eta manusa terhindar tina خوف (khauf), manusa terhindar tina ) حزنhazan), لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون (walaa khoufun ‘alaihim walaahum yahzanuun) satiap saat Alloh nyiptakeun manusa anu eta manusa teu sieun, teu ngabogaan rasa sieun, teu ngabogaan rasa nalangsa, perjalanan hidupna selalu ceria. Dimana bae tempat jadi kabetahna, naon anu didahar jadi kangeunahna, Alloh ngajaminkeun aya kehirupan anu sapertikeun kitu pikeun manusa.

Saha manusa anu bakal di bere? الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ nyaeta manusa anu iman ka Alloh tur bukti tina kaimanan jadi manusa anu selalu taqwa ka Alloh. Lain ngan saukur mangeran ka Alloh lain ngan saukur percaya Alloh teh aya, lain teu apal Alloh teh anu ngayakeun urang, tapi ngabuktikeun bahwa satiap parentah anu di parentahkeun, larangan anu dilarang eta anu jadi pusat kahirupan nana, sagala hal sagala perkara, nalika babarengan jeung perintah Alloh, nalika babarengan jeung anu dicarek ku Alloh selalu ngaheulakeun parentah Alloh, ngajauhan tina naon anu dicarek ku Alloh.

اوليا (Aulia) teh nyaeta من طول طعته (manthowwal tho’atuhu) manusa anu teu pernah eureun kupedah bosen, teu pernah eureun kusabab malal, kusabab teu purun, sabab aya hal anu lewih alus anu berkesinambungan diganggu karesep, diganggu kateungeunah, diganggu ku hal-hal anu pikaresepeun, tetep dirina memperhatikeun tugas utama parentah jeung naon anu dilarang itulah manusa الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ anu dijaminkeun لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون terserah naha manehna anu serba boga manusa anu sagala nyampak, manusa anu ngabogaan ekonomi, ngabogaan harta kekayaan atawa manusa anu teu ngabogaan naon-naon, imah ge meunang nyewa, naha budak atawa kolot, salila dirina manusa Alloh ngajaminkeun لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون, komunitas manusa anu ku Alloh dijaga perasaan nana dijaga batin na, teu meunang aya kateubetah dina hatena, teu meunang aya rasa sieun dina jiwana, dijaga ulah kaeuntreupan ku ragu-ragu dina pikirna, dijagaan ku Alloh. Bahkan Alloh nguatkeun dina Al-quran surat Yunus ayat 24 :

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

dijaga pikir na ku Alloh, dijaga rasana ku Alloh, teu meunang ngarasa nalangasa, teu meunang ngarasa sedih, teu meunang ngarasa kurang, teu meunang ngarasa tugeunah, tapi tetep ku Alloh dijaga selalu bahagia dina kahirupannana. Nu beunghar bisa nu miskin layak, nu pinter bisa nu bodo teu jadi halangan, nu leutik bisa kolot oge bisa. Teu aya batas selama anu ngarana manusia anu selalu menomor satukan ngaheulakeun terkonsentrasi teu aya panyarek anu dilakonan, teu aya parentah anu ditinggalkeun. Itulah hakekat anu pang badag-badagna kabagjaan anu luar biasa.

Parentah Alloh siapapun apal, naon anu dicarek ku Alloh siapapun apal, urang jeung batur sarua dialam dunia 24 jam sapoe, urang jeung batur nafasna sarua udara anu sama, langitna sarua bumina sarua. Balik deui kadiri urang balik duei ka satiap indifidu manusa, apakah bisa percaya atas janjina Alloh?, kemudian refleksina nganomor hijikeun parentah atau memang ngan saukur wawasan pamikiran teu jadi niat-niat acan, pikeun barobahna diri eta balik deui kana hidayah jeung taufik milik Alloh SWT.

Jalma anu teu meunang hidayah teu meunang taufik, boro boro ditempat salah ditempat nu bener ge bisa salah, boro-boro ditempat maksiat di masjid ogenan bisa maksiat, jalma anu teu meunang hidayah jeung taufik boror-boro dina situasi pesta, dina situasi ngaji ogenan bisa seuseurian siga anu pesta, betapa mahalna hidayah, betapa mahalna taufik ti Alloh SWT.

Mudah mudahan urang termasuk manusa anu meunang taufik sareng hidayah ti Alloh SWT, sahingga bener-bener ngajadi jajaran ti manusa anu dijaga ku Alloh teu meunang sedih, teu meunang nalangsa, teu meunag tugenah, teu menang nyeri, tapi nu aya kabungah, tenang jeung kasenangan di dunia jeung diakherat Aminn.


Notulen: BPHMEDIA