Hak Prerogatif Alloh Subhanahu Wataala

Ku: KH. Jaja Abdul Jabar

Dua perkara mangrupakeun hak prerogatif Alloh SWT artina teu aya anu bisa mikeun kecuali anjeuna, saha jalma anu di paparin dua perkara ieu ku gusti Alloh SWT nyata menang kabagjaan di dunia jeung di akherat, saha jalma anu te kabagean dua perkara ieu nyata menang kacilakaan, karugian, kahinaan sarta kahancuran di dunia jeung di ahkerat. dua perkara ieu nyaeta taopiq jeung hidayah, Lalawana tina taopiq nyaeta hidlan, lalawanan tina hidayah nyaeta dolalah.
Ngaran taopiq nyaeta Alloh SWT ngadamel daya kamampuan pikeun bakti ka Alloh SWT, ngaran hudlan nyaeta Alloh SWT nyiptakeun daya kamampuan pikeun ngalakukeun maksiat

Tanda tanda jalma anu di paparin taopik aya 3

  1. Asup kana amal hade kalawan tanpa di maksud
  2. Di pengkolkeun tina laku maksiat padahal rek laku maksiat
  3. Di bukakeun pintu berlindung ka Alloh SWT jeung ngarasa butuh ka Alloh SWT  

Tanda tanda jalma anu di paparin hidlan aya 3;

  1. Sulitna ngalakukeun toat padaha berusaha hayang bisa toat.
  2. Terjerumus kana laku dosa, padahal berusaha menghindar tina dosa.
  3. Tertutupna jalan panyalindungan ka Alloh SWT jeung te hayang ngadu’a ka Alloh SWT tegesna teu butuh ka Alloh SWT.

Sabab sabab anu matak ngadatangkeun kana taopiq jeung hidayah aya 3;
  1. Tawakal ka Alloh SWT.
  2. Nyeueurkeun ibadah ka Alloh SWT.
  3. Nyeueurkeun ngadu’a ka Alloh SWT.

[youtube src="qx47ZDXgLms"/]