Parentah Dzikir - KH. Jaja Abdul Jabar

Ku: KH. Jaja Abdul Jabar

Teu aya parentah anu paling seueur dina Al-Qur'an kajaba pareuntah dzikir tegesna eling ka Alloh SWT, nandakeun kacida peunting na eling ka gisti Alloh SWT salagi urang hirup di alam dunia. Malahan ibadah-inadah dohir sapeurti sholat, ibadah haji jeung anu sejena eta pikeun euling ka gusti Alloh SWT.

Jalma anu di paparin daek ngalakukeun dzikir eta teh jalma anu di paparin tanda-tanda kawalian anu umum sajabi ti eta dzikir ngabogaan atsar pikeun ngabersihkeun hate tina kokotor-kokotor anu di sebut kokotor hate\akhlaq anu di cacad.

Jalma anu hirupna katungkul ku dzikir ka Alloh SWT maka ku Alloh SWT bakal di paparin sesuatu perkara anu lebih utama dari pada perkara anu di paparinkeun ku Alloh SWT ka jalma anu tukang ngado'a.


[youtube src="umvMMV9HFCs"/]